Новости и Информации

 

 

ЦЕНОВНИК НА ФИТНЕС ЦЕНТАРОТ МАГНУС

 

 

Вид на дисциплина и број на посети

Претпладне 07:00-16:00

Попладне 16:00-22:00

жени

мажи

жени

мажи

ФИТНЕС

1 тренинг

300

300

500

500

1 х неделно (4 тренинга/месечно)

1000

1000

1200

1200

2 х неделно (8  тренинга/месечно)

1000

1300

1300

1800

3 х неделно (12  тренинга/месечно)

1500

1800

1800

2300

4 х неделно (16  тренинга/месечно)

1700

2000

2000

2500

5 х неделно (20  тренинга/месечно)

1900

2200

2300

2700

6 х неделно (26  тренинга/месечно)

2000

2500

2500

3000

 

ДИСЦИПЛИНИ

2 х неделно (аеробик, пилатес, TRX, pole fitness, јога)

 

1500

3 х неделно (аеробик, пилатес, TRX kick-fit, kick box)

 

2000

 

КОМБИНАЦИИ (фитнес + дисциплина по избор)

жени

мажи

1 тренинг фитнес + 2 дисциплина

2300

2300

1 тренинг фитнес + 3 дисциплина

2700

2700

2 тренинг фитнес + 2 дисциплина

2700

3000

2 тренинг фитнес + 3 дисциплина

3000

3400

3 тренинг фитнес + 2 дисциплина

3000

3400

3 тренинг фитнес + 3 дисциплина

3500

4000

2 тренинга 1ва дисц. + 2 тренинга 2ра дисц.

2700

 

2 тренинга 1ва дисц. + 3 тренинга 2ра дисц.

3150

 

3 тренинга 1ва дисц. + 3 тренинга 2ра дисц.

3600

 

 

САУНА (со 30 минути најава пред користење)

1 влез

500

2 лица во исто време (организирано)

700

Со доплата кон членарина за 6 х месечно

2400

Со доплата кон членарина за 8 х месечно

2800

Сауна за надворешни лица – 6 х месечно

3000

Сауна за надворешни лица – 8 х месечно

3600

 

Фамилијарен попуст (за секој член од фамилијата)

10%

Компаниски попуст (за мин. 7 лица – организирано)

15%

ð  месечната  уплата е со важност 30 дена од датата на уплата

ð  цените се изразени во денари

 

 

PRICES OF FITNESS CENTER MAGNUS

 

 

Kind of discipline and number of visits

Morning 07:00-16:00

Afternoon 16:00 -22:00

women

men

women

men

FITNESS

1 training

300

300

500

500

1 x per week (4 trainings/ month)

1000

1000

1200

1200

2 x per week (8 trainings / month)

1000

1300

1300

1800

3 x per week (12 trainings / month)

1500

1800

1800

2300

4 x per week (16 trainings / month)

1700

2000

2000

2500

5 x per week (20 trainings / month)

1900

2200

2300

2700

6 x per week (26 trainings / month

2000

2500

2500

3000

 

COURSES

2 x per week (aerobics, Pilates, TRX, pole fitness, yoga)

 

1500

3 x per week (aerobics, Pilates, TRX kick-fit, kick box)

 

2000

 

COMBINATION (+ fitness discipline optional)

women

men

1 fitness training  + 2 training discipline

2300

2300

1 fitness training   + 3 training discipline

2700

2700

2  fitness training  + 2 training discipline

2700

3000

2  fitness training  + 3 training discipline

3000

3400

3  fitness training  + 2 training discipline

3000

3400

3  fitness training  + 3 training discipline

3500

4000

2 coaching 1st disc. + 2 coaching 2nd disc.

2700

 

2 coaching 1st disc. + 3 coaching 2nd disc.

3150

 

3 coaching 1st disc. + 3 coaching 2nd disc.

3600

 

 

SAUNA (30 minutes notice before using)

1 entry

500

2 people at the same time (organized)

700

With surcharge fee to 6 x monthly

2400

With surcharge fee to 8 x month

2800

Sauna for outsiders - 6 x per month

3000

Sauna for outsiders - 8 x month

3600

 

Family discount (for each family member)

10%

Company discount (for min. 7 persons - organized)

15%

èmonthly payment is valid for 30 days from the date of payment

èprices are in Macedonian denars

ЦЕНОВНИК НА ФИТНЕС ЦЕНТАРОТ МАГНУС

 

Вид на дисциплина и број на посети

Претпладне 07:00-16:00

Попладне 16:00-22:00

жени

мажи

жени

мажи

ФИТНЕС

1 тренинг

300

300

500

500

1 х неделно (4 тренинга/месечно)

1000

1000

1200

1200

2 х неделно (8  тренинга/месечно)

1000

1300

1300

1800

3 х неделно (12  тренинга/месечно)

1500

1800

1800

2300

4 х неделно (16  тренинга/месечно)

1700

2000

2000

2500

5 х неделно (20  тренинга/месечно)

1900

2200

2300

2700

6 х неделно (26  тренинга/месечно)

2000

2500

2500

3000

 

ДИСЦИПЛИНИ

2 х неделно (аеробик, пилатес, TRX, pole fitness, јога)

 

1500

3 х неделно (аеробик, пилатес, TRX kick-fit, kick box)

 

2000

 

КОМБИНАЦИИ (фитнес + дисциплина по избор)

жени

мажи

1 тренинг фитнес + 2 дисциплина

2300

2300

1 тренинг фитнес + 3 дисциплина

2700

2700

2 тренинг фитнес + 2 дисциплина

2700

3000

2 тренинг фитнес + 3 дисциплина

3000

3400

3 тренинг фитнес + 2 дисциплина

3000

3400

3 тренинг фитнес + 3 дисциплина

3500

4000

2 тренинга 1ва дисц. + 2 тренинга 2ра дисц.

2700

 

2 тренинга 1ва дисц. + 3 тренинга 2ра дисц.

3150

 

3 тренинга 1ва дисц. + 3 тренинга 2ра дисц.

3600

 

 

САУНА (со 30 минути најава пред користење)

1 влез

500

2 лица во исто време (организирано)

700

Со доплата кон членарина за 6 х месечно

2400

Со доплата кон членарина за 8 х месечно

2800

Сауна за надворешни лица – 6 х месечно

3000

Сауна за надворешни лица – 8 х месечно

3600

 

Фамилијарен попуст (за секој член од фамилијата)

10%

Компаниски попуст (за мин. 7 лица – организирано)

15%

  • месечната  уплата е со важност 30 дена од датата на уплата
  • цените се изразени во денари

 

 

 

 

PRICES OF FITNESS CENTER MAGNUS

 

Kind of discipline and number of visits

Morning 07:00-16:00

Afternoon 16:00 -22:00

women

men

women

men

FITNESS

1 training

300

300

500

500

1 x per week (4 trainings/ month)

1000

1000

1200

1200

2 x per week (8 trainings / month)

1000

1300

1300

1800

3 x per week (12 trainings / month)

1500

1800

1800

2300

4 x per week (16 trainings / month)

1700

2000

2000

2500

5 x per week (20 trainings / month)

1900

2200

2300

2700

6 x per week (26 trainings / month

2000

2500

2500

3000

 

COURSES

2 x per week (aerobics, Pilates, TRX, pole fitness, yoga)

 

1500

3 x per week (aerobics, Pilates, TRX kick-fit, kick box)

 

2000

 

COMBINATION (+ fitness discipline optional)

women

men

1 fitness training  + 2 training discipline

2300

2300

1 fitness training   + 3 training discipline

2700

2700

2  fitness training  + 2 training discipline

2700

3000

2  fitness training  + 3 training discipline

3000

3400

3  fitness training  + 2 training discipline

3000

3400

3  fitness training  + 3 training discipline

3500

4000

2 coaching 1st disc. + 2 coaching 2nd disc.

2700

 

2 coaching 1st disc. + 3 coaching 2nd disc.

3150

 

3 coaching 1st disc. + 3 coaching 2nd disc.

3600

 

 

SAUNA (30 minutes notice before using)

1 entry

500

2 people at the same time (organized)

700

With surcharge fee to 6 x monthly

2400

With surcharge fee to 8 x month

2800

Sauna for outsiders - 6 x per month

3000

Sauna for outsiders - 8 x month

3600

 

Family discount (for each family member)

10%

Company discount (for min. 7 persons - organized)

15%

èmonthly payment is valid for 30 days from the date of payment

èprices are in Macedonian denars

 

 

 

 

ПОНУДА ЗА СОРАБОТКА

 

Почитувани,

чест и задоволство ни е да Ви го претставиме на Вам и на вашите вработени единствениот од овој тип и најсовремен фитнес центар за мажи и жени, а воедно и да Ви ги понудиме услугите кои Ви ги нуди истиот.

Фитнес центарот МАГНУС се наоѓа во самиот центар на градот, на улица Антон Попов број 1, локал 1, Скопје (Јужен булевар позади Рамстор) и истиот се протега на површина од 550 м2. Центарот работи од понеделник до сабота од 07:00 до 22:00 часот.

Фитнес центарот МАГНУС е опремен со најсовремена фитнес сала со светски брендирана фитнес опрема од италијанскиот бренд TECHNOGYM – фитнес линија PURE STENGHT и SELECTION PRO LINE и кардио опрема EXCITE и најновата и уникатна SKILLLINE опрема, која е достапна единствено во нашиот центар. Истиот е поделен на две нивоа и тоа долен дел партер - сала со мека подлога (татами) во која професионални тренери држат групи по аеробик, пилатес, кик-фит, кик бокс, самоодбрана, јога, зумба, TRX, pole fitness и комплетно опремена фитнес сала која е на горното ниво. Центарот располага со ергономски уредени соблекувални со засебни тоалети и туш-кабини, фенови, хигиенски прекривки за справи, пешкири и гел за туширање, а се разбира и хигиената во нив е на највисоко ниво.

МАГНУС центарот е климатизиран, има одлична вентилација и осветлување, а вашата безбедност и комфорот во него се на прво место и се на највисоко ниво!!!

Во комплексот е вклучена и финска сауна која е императив за подобрување на имунолошкоиот систем и квалитетот на целокупното здравје и може да се користи одделно или во комбинација со тренинзите.  Не заборавајте дека ова е еден од најбрзите начини за детоксикација на организмот и губење на килограмите.

Се разбира за да бидете комплетни и лесно да дојдете до прекрасен бронзен тен ќе имате можност да го користите ултра новиот и турбо солариум МЕГА САН!!!

Сите наши членови тековно или во промотивен период добиваат: дуксови, маички за вежбање, чашки за чај, календари, привезоци и друг репрезентативен материјал со логото на салата.

Во центарот има безжична интернет конекција, одлична музика и супер вежбачка атмосфера која стимулира. Слободно може да дојдете и лично да се уверите од понеделник до сабота од 07:00 до 22:00 часот!!!

Големиот избор на реквизити, советите на инструкторот како за вежбањето така и за исхраната, размената на искуства, дружењето, достапноста на сауната и солариумот, како и нашата мини дрогерија со препарати за дополнување на исхраната; се само дел од предностите кои ќе ве насочат да го одберете нашиот фитнес центар во однос на домашниот концепт за вежбање!!!

 

Во салата може да дојдете и да започнете со вежбање по ваш избор, а согласно следниот распоред:

  • Фитнес - секој работен ден на центарот, без ограничување   07:00 - 22:00

 

РАСПОРЕД ЗА ДИСЦИПЛИНИ ВО ПАРТЕР САЛА – МАГНУС ФИТНЕС ЦЕНТАР

ПОНЕДЕЛНИК, СРЕДА И ПЕТОК

  • 18:00 – 19:00 АЕРОБИК
  • 19:00 – 20:00 TRX (групата е во фаза на формирање)
  • 20:00 – 21:00 КИК – ФИТ (жени)
  • 21:00 – 22:00 КИК БОКС (мажи)

ВТОРНИК И ЧЕТВРТОК

  • 17:00 – 18:00 ФЛАЈ ЈОГА (групата е во фаза на формирање)
  • 18:00 – 19:00 ПИЛАТЕС (групата е во фаза на формирање)
  • 21:00 – 22:00 POLE FITNESS

 

 

При вежбањето,постојано сте под надзор на фитнес инструктори кои ја проценуваат вашата физичка спремност и кондиција и Ви прават соодветна програма на вежбање.

 

Нашиот моментално важечки ценовник можете да го погледнете на следниов линк:

http://www.magnus.com.mk/News.aspx

 

*** СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА за Вас и вашите колеги.............. ПОПУСТ ОД 15% на сите дисциплини (по ваш избор) !!! - можете да го добието со покажување на идентификациона картичка со логото или ознаките на вашата компанија (со потпишување на договор за соработка и претходно испратен список на вработени).

*** 1МЕСЕЦ ГРАТИС ВЕЖБАЊЕ со авансна 6 месечна уплата (6+1 гратис)

*** 2 МЕСЕЦА ГРАТИС ВЕЖБАЊЕ со авансна 12 месечна уплата (12+2 гратис)

*** Доколку дојдете да вежбате со блиски членови од вашата фамилија и тие добиваат бенефит............. ФАМИЛИЈАРЕН ПОПУСТ ОД 10%!!!

*** Можност за целосно или делумно покривање на услугата од страна на вашата компанија или синдикат на вработените (со потпишување на договор за соработка).

За вашата компанија нудиме поволност во вид на попуст на цените на услугите:

За оние кои сакаат посебно внимание, интензивен и константен надзор, креирање посебна програма и шема како и ултра-брзо постигнување на саканите резултати, во саати исклучиво за себе, постои можноста за вежбање со персонален тренер. За оваа услуга се прави личен договор со тренерот и се нудат повеќе информации лично во центарот, на инфо бројот 072 222 222 или на маил: [email protected] на кој може во секое време да ги добиете и сите останати информации кои Ви се потребни, на нашата интернет страница www.magnus.com.mk или на нашиот FB профил.

 

Како предност на овој фитнес центар можеме да го наведеме и големиот паркинг простор пред салата каде ќе може безбедно да го оставите својот автомобил додека Вие работите на Себе и своето тело!!!

 

ПОВЕЛЕТЕ ВО МАГНУС!!!

          ИМАЈТЕ СОВРШЕНА ФИГУРА!!!

                     ВЕЖБАЊЕТО НЕМА СТАРОСНИ ГРАНИЦИ!!!

                                              Ние постоиме за Вас и Вашите потреби!!!

 

 

Следете не на
Контакт
МАГНУС ДООЕЛ
ул. Антон Попов бр. 1 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 72 22 22 22
Е-маил: [email protected]
[email protected]
facebook: www.facebook.com/fitnessmagnus
instagram: @magnuscentar

Работно време: 07:00 - 22:00
од Понеделник до Сабота
Распоред
Понеделник, Среда и Петок
18:00 - 19:00 АЕРОБИК
19:00 - 20:00 TRX
20:00 - 21:00 КИК-ФИТ (жени)
21:00 - 22:00 КИК-БОКС (мажи)
Вторник, Четврток
17:00 - 18:00 ЈОГА
18:00 - 19:00 ПИЛАТЕС
19:00 - 20:00 POLE FITNESS (1-ва група)
20:00 - 21:00 POLE FITNESS (2-ра група)
Сабота
09:00 - 10:00 ПИЛАТЕС
Новитети
Партнери