Распоред и Ценовник

РАСПОРЕД ЗА ДИСЦИПЛИНИ ВО ПАРТЕР САЛА – МАГНУС ФИТНЕС ЦЕНТАР

ПОНЕДЕЛНИК, СРЕДА И ПЕТОК

18:00 – 19:00 АЕРОБИК (групата е во фаза на формирање)

19:00 – 20:00 TRX

20:00 – 21:00 КИК – ФИТ (жени)

21:00 – 22:00 КИК БОКС (мажи)

 

ВТОРНИК И ЧЕТВРТОК

17:00 – 18:00 ЈОГА (групата е во фаза на формирање)

18:00 – 19:00 ПИЛАТЕС

19:00 – 20:00 POLE FITNESS 1ва група

20:00 – 21:00 POLE FITNESS 2ра група

 

САБОТА

09:00 – 10:00 ПИЛАТЕС

 • Фитнес сала

  Работи секој ден од 09:00 до 22:00 освен Недела

  2 х неделно претпладне = 1000 ден.
  2 х неделно попладне = 1300 ден.
  3 х неделно претпладне = 1500 ден.
  3 х неделно попладне = 1800 ден.
  за секој ден претпладне = 2000 ден.
  за секој ден попладне = 2500 ден.

  За користење на САУНА (2 x неделно) месечно се доплаќа 1000 ден.
  Фамилијарен попуст 20%

ЦЕНОВНИК НА ФИТНЕС ЦЕНТАРОТ МАГНУС

Вид на дисциплина и број на посети

Претпладне 07:00-16:00

Попладне 16:00-22:00

жени

мажи

жени

мажи

ФИТНЕС

1 тренинг

300

300

500

500

1 х неделно (4 тренинга/месечно)

1000

1000

1200

1200

2 х неделно (8  тренинга/месечно)

1000

1300

1300

1800

3 х неделно (12  тренинга/месечно)

1500

1800

1800

2300

4 х неделно (16  тренинга/месечно)

1700

2000

2000

2500

5 х неделно (20  тренинга/месечно)

1900

2200

2300

2700

6 х неделно (26  тренинга/месечно)

2000

2500

2500

3000

 

ДИСЦИПЛИНИ

2 х неделно (аеробик, пилатес, TRX, pole fitness, јога)

 

1500

3 х неделно (аеробик, пилатес, TRX kick-fit, kick box)

 

2000

 

КОМБИНАЦИИ (фитнес + дисциплина по избор)

жени

мажи

1 тренинг фитнес + 2 дисциплина

2300

2300

1 тренинг фитнес + 3 дисциплина

2700

2700

2 тренинг фитнес + 2 дисциплина

2700

3000

2 тренинг фитнес + 3 дисциплина

3000

3400

3 тренинг фитнес + 2 дисциплина

3000

3400

3 тренинг фитнес + 3 дисциплина

3500

4000

2 тренинга 1ва дисц. + 2 тренинга 2ра дисц.

2700

 

2 тренинга 1ва дисц. + 3 тренинга 2ра дисц.

3150

 

3 тренинга 1ва дисц. + 3 тренинга 2ра дисц.

3600

 

 

САУНА (со 30 минути најава пред користење)

1 влез

500

2 лица во исто време (организирано)

700

Со доплата кон членарина за 6 х месечно

2400

Со доплата кон членарина за 8 х месечно

2800

Сауна за надворешни лица – 6 х месечно

3000

Сауна за надворешни лица – 8 х месечно

3600

 

Фамилијарен попуст (за секој член од фамилијата)

10%

Компаниски попуст (за мин. 7 лица – организирано)

15%

ð  месечната  уплата е со важност 30 дена од датата на уплата

ð  цените се изразени во денари

 

 

 

 

 

 

SCHEDULE FOR COURSES IN GROUND HALL – MAGNUS FITNESS CENTRE

Monday, Wednesday and Friday

18:00 – 19:00 AEROBIC (the group is in the process of formation)

19:00 – 20:00 TRX

20:00 – 21:00 KICK - FIT (Women)

21:00 – 22:00 KICK BOXING (Men)

 

Tuesday and Thursday

17:00 – 18:00 YOGA (the group is in the process of formation)

18:00 – 19:00 PILATES

19:00 – 20:00 POLE FITNESS 1st group

20:00 – 21:00 POLE FITNESS 2nd group

 

SATURDAY

09:00 – 10:00 PILATES

Следете не на
Контакт
МАГНУС ДООЕЛ
ул. Антон Попов бр. 1 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 72 22 22 22
Е-маил: [email protected]
[email protected]
facebook: www.facebook.com/fitnessmagnus
instagram: @magnuscentar

Работно време: 07:00 - 22:00
од Понеделник до Сабота
Распоред
Понеделник, Среда и Петок
18:00 - 19:00 АЕРОБИК
19:00 - 20:00 TRX
20:00 - 21:00 КИК-ФИТ (жени)
21:00 - 22:00 КИК-БОКС (мажи)
Вторник, Четврток
17:00 - 18:00 ЈОГА
18:00 - 19:00 ПИЛАТЕС
19:00 - 20:00 POLE FITNESS (1-ва група)
20:00 - 21:00 POLE FITNESS (2-ра група)
Сабота
09:00 - 10:00 ПИЛАТЕС
Новитети
Партнери